Novosti

O psihoterapiji

Šta je psihoterapija?
Psihoterapija je opšti naziv za proces promjene, odnosno proces unapređenja mentalnog zdravlja ili liječenja mentalnih poremećaja putem razgovora klijenta i psihoterapeuta. Da bi neko bio psihoterapeut pored završenog fakulteta, on mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju,koja traje najmanje pet godina uz dodatnu stručnu nadogradnju i superviziju. Značajan broj ljudi koji dolazi na savjetovanje nema nikakvu bolest i zato se ne nazivaju pacijentima, već klijentima.
Psihoterapija omogućuje klijentu da uvidi, razumije i promjeni ustaljene obrasce ponašanja, razmišljanja i osjećanja.

Kako izgleda psihoterapija?
Psihoterapijski susret najčešće se naziva seansa. Seanse mogu biti usmjerena na djecu, adolescente ili odrasle. Seanse su organizovane tako da klijent i psihoterapeut sijede okrenuti jedno prema drugom, u prijatnom okruženju.

Koliko traje psihoterapija?
Trajanje psihoterapije zavisi od više faktora i specifično je za svaku osobu. Svaka osoba je jedinstvena i riješava probleme brže ili sporije. Neki klijenti ostaju na psihoterapiji i kada riješe problem zbog kog su zatražili savjetovanje, jer žele da unaprijede neki drugi segment svog života ili riješe drugi problem.
Neki od faktora koji utiču na trajanje terapije su: vrsta problema zbog koje osoba dolazi na terapiju, trajanje simptoma i njihov intenzitet,podrška koju klijent ima u porodici, brzina napredovanja u terapiji, dodatni problemi u svakodnevnom funkcionisanju nastali zbog problema koji je osobu doveo na terapiju.
Seanse traju jedan sat i one se najčešće odvijaju jednom sedmično. Kasnije, kako terapija napreduje, seanse se mogu prorijediti i odvijati po potrebi i želji klijenta.

Da li su podaci o klijentu u psihoterapiji povjerljivi?
Razgovori sa psihoterapeutom su poverljivi budući da poverljivost predstavlja osnovu za građenje kvalitetnog terapijskog odnosa. Međutim, u izuzetnim okolnostima, terapeut je u obavezi da prekrši odnos poverljivosti i to u slučaju da: klijent zaprijeti da će se povrijediti ili da će počiniti samoubistvo ili da klijent prijeti da će oduzeti život nekoj drugoj osobi.

Kakva je korist od psihoterapije?
Psihoterapija ne može učiniti da nestanu problemi i neprijatne emocije, ali omogućava klijentu da uvidi i razumije one obrasce ponašanja, razmišljanja i osjećanja koji su neadekvatni, kao i da da snagu klijentu da promijeni neželjeno stanje u željeno.
Osoba koja je prošla kroz proces, koristeći saznanja dobijena tokom psihoterapije, usvaja zdrave vještine prevladavanja problema i upravljanja stresom.
Psihoterapija dakle, doprinosi: razvijanju pozitivne slike o sebi i povećanju samopoštovanja, boljem razumijevanju sebe i situacija, prepoznavanju i mjenjanju ponašanja koja negativno utiču na naš život,pronalaženju boljih načina rješavanja problema,eliminisanju tegoba i patnje zbog koje je klijent zatražio savjetovanje.

Koje su vrste problema zbog kojih se dolazi na psihoterapiju?
Psihoterapiju mogu da odaberu osobe kojima nije dijagnostifikovan nikakav psihijatrijski poremećaj. Koristi od psihoterapije može imati svako. Ona ima svoje mjesto u rješavanju partnerskih ili porodičnih problema, kao i da bude od koristi:
– ako ste hronično zabrinuti, napeti, imate panične napade,
– prisustvo straha (trema od javnih nastupa, uoči ispita, u odnosima sa autoritetom),
– ako ste nedovoljno motivisani i imate poteškoće sa koncentracijom i učenjem,
– ako ste tužni, bezvoljni, umorni, obeshraabreni,
– ako se teško nosite sa gubitkom (voljene osobe, posla)…
– stres na poslu,
– ako imate bračne probleme,
– ako imate poteškoće u vaspitanju djece,
– ako se suočavate sa fizičkim, hroničnim zdravstvenim problemom,
– ako ne znate kontrolisati svoj bijes, često ste ljuti i agresivni,
– ako se povlačite i izbjegavate konfliktne situacije na svoju štetu,
– ako teško uspostavljate odnose sa drugim ljudima, izbjegavate bliskost sa drugima,
– ako ste izrazito samokritični,
– ako patite od nedostatka samopouzdanja i samopoštovanja,
– ako se osjećate kao da ste „zaglavljeni“,da ste neodlučni, da ne idete naprijed,
– ako ste nezadovoljni sobom, svojim izgledom i svojim životom,
– ako želite da bolje sebe razumijete, da promijenite život na bolje u skladu sa svojim kapacitetima i željama.

Većina ljudi koji se javljaju na psihoterapiju i sa kojima ja radim su stabilne osobe koje uglavnom normalno funkcionišu u svakodnevnom životu, a terapija im predstavlja pomoć i podršku u nekoj krizi ili u nastojanju da poboljšaju kvalitet svog života i postanu zadovoljniji ljudi, svjesniji sebe i svrhe svoga postojanja.

Psihoterapija, u sadejstvu sa psihofarmacima, može biti koristan metod u liječenju većine problema mentalnog zdravlja, uključujući:
– različite anksiozne poremećaje, poput fobija, generalizovanog anksioznog poremećaja, paničnih napada ili opsesivno – kompulzivnog poremećaja,
– poremećaje raspoloženja poput depresije ili bipolarnog poremećaja,
– bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kockanje,)
– poremećaje ishrane,
– poremećaje ličnosti, poput graničnog poremećaja ličnosti,
– šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja.

Ukoliko Vas interesuju dodatne informacije ili želite da zakažete seansu možete mi pisati na email ili me kontaktirati na mobitel.
info@vesnateofilovic.com
065/456-715

Vesna Teofilović, diplomirani pedagog i psihoterapeut u edukaciji TA, pod supervizijom.

Kliknite ovdje da naručite knjigu "Biram slobodu"

Write a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biram slobodu u Banjaluci

0shares 0 0 0 0 0 Promocija knjige Biram slobodu upriličena je u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske 30. …

Promocija knjige Biram slobodu u Doboju

0shares 0 0 0 0 0Narodna biblioteka u Doboju je 12. 06. bila organizator promocije knjige „Biram slobodu”, autorke Vesne …

Postavite potrebne granice da biste se zaštitili

0shares 0 0 0 0 0 Priča počinje ushićenjem i radošću zbog par grančica koje su golubovi donosili na moj balkon pokušavajući …