Novosti

Psihoterapija djece i adolescenata

Djeca, ma koliko roditelji se trudili i činili najbolje što znaju za njih, mogu imati razne poteškoće u ponašanju koje zabrinjavaju roditelje.
Pretjerana stidljivost i povučenost, pretjerana vezanost za roditelje, noćno mokrenje, izraziti strahovi, agresivnost i napadi bijesa, problemi u ishrani ili problemi stalne zabrinutosti, opsesivnih misli i nevoljnih motornih pokreta (tikovi,) su samo od nekih oblika ponašanja koji zabrinjavaju roditelje, a čiji se uzrok nalazi dublje od onoga što vidimo.
Zato se roditelji koji su spremni na saradnju i pomoć stručnog lica odlučuju da potraže psihološko savjetovanje kod dječijeg psihoterapeuta.
Dječiji psihoterapeut je kroz svoje obrazovanje naučio da posmatra taj “dublji nivo ”, odnosno unutrašnji svijet dijeteta, način na koji dijete komunicira,kakav ima doživljaj sebe i drugih.
Sa djecom se savjetovanje radi u sigurnom okruženju. Kroz igru, crtež, fantaziju, glumu dijete ili adolescent sa terapeutom istražuje, pronalazi smisao i nalazi razumijevanje za svoja ponašanja, a zatim i integriše teška osjećanja koja ga preplavljuju kao što su strah, tuga, ljutnja, stid, anksioznost, zbunjenost u vezi sa sobom i drugima. Tako se kroz igru postepeno neprijatna osjećanja pretvaraju u riječi i djela.
Djeca i mladi sastaju se s psihoterapeutom individualno ili s roditeljima. Najčešće je potrebno da psihoterapeuti prošire svoj terapijski pristup i sastanu se s roditeljima posebno, kako bi i oni eventualno promijenili pristup i stil vaspitanja u korist djeteta i rješenja problema. Uticaj psihoterapeuta na promjenu ponašanja kod djece je značaj, ali je nemjerljiv u odnosu na uticaj roditelja sa kojima dijete provodi većinu svog vremena.
Savjetovanje se najčešće odvija jednom sedmično, a po potrebi se prorjeđuje. Pristup i način rada je individualan i prilagođava svakom djetetu pojedinačno.

Cilj svakog roditelja je da vaspita svoje dijete i da ono izraste u samostalnu, sposobnu i samopouzdanu jedinku. U tom procesu nekada je potrebna pomoć i podrška stručne osobe.

Dječija psihoterapija nudi terapijske intervencije i rad sa širokim spektrom problema koji uključuju probleme s vršnjacima, loš uspjeh u školi, neposlušnost prema roditeljima, agresivno ponašanje i napade bijesa,tužno raspoloženje i plačljivo ponašanje, nesigurnost i manjak samopouzdanja, povučenost i nesigurnost u školi te povlačenje u socijalnim kontaktima, ali i rad s ozbiljnijim problemima kao što su depresija, fobija, poremećaji hranjenja, samopovređivanje, zlostavljanje, psihosomatski problemi i problemi u razvoju.
Najčešći problemi sa kojima se susreću adolescenti su odnosi s vršnjacima, seksualnost, loši odnosi sa roditeljima i autoritetom, zloupotreba alkohola i droga, samopovređivanje, ali i pitanje identiteta i vlastite budućnosti. Razgovor sa psihoterapeutom u sigurnom okruženju van škole i porodice, u kojem je moguće istražiti probleme i imenovati emocije koje su odgovorne za određena ponašanja može značajno povoljno uticati na razvoj ličnosti mladih ljudi, naučiti ih da razumiju svoje ponašanje i da se bolje pripreme za budućnost.

Ako ste nesigurni da li je psihoterapija potrebna za Vaše dijete možete me kontaktirati putem emaila ili mobitela i zakazati susret na kojem ćemo razgovarati o problemima sa kojima se susreće Vaše dijete i dogovoriti u kom pravcu trebamo tražiti rješenje.

Vesna Teofilović, diplomirani pedagog i psihoterapeut u edukaciji TA pod supervizijom
info@vesnateofilovic.com
065/456-715

Kliknite ovdje da naručite knjigu "Biram slobodu"

Write a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Biram slobodu u Banjaluci

0shares 0 0 0 0 0 Promocija knjige Biram slobodu upriličena je u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske 30. …

Promocija knjige Biram slobodu u Doboju

0shares 0 0 0 0 0Narodna biblioteka u Doboju je 12. 06. bila organizator promocije knjige „Biram slobodu”, autorke Vesne …

Postavite potrebne granice da biste se zaštitili

0shares 0 0 0 0 0 Priča počinje ushićenjem i radošću zbog par grančica koje su golubovi donosili na moj balkon pokušavajući …