Biram slobodu

Ova knjiga nastala je iz želje da sa svima vama, koji je budete čitali, podijelim svoj lični put razvoja i promjene i sve ono što može da vama bude od koristi na putu otkrivanja vaše lične istine.

Pred vama se nalaze stranice na kojima ćete moći pročitati moja razmišljanja, moja sjećanja na važne trenutke iz mog života koje sam zapisivala i sada ih sa vama dijelim.

U svaku priču utkana su moja najtananija, najiskrenija osjećanja.

Prepoznaćete negdje vjeru, a negdje nesigurnost i sumnju.

Osjetićete i radost i tugu. Shvatićete da je ljudski i smijati se i biti jak, ali i plakati i pokazati strah.

Ovo što pišem u svojoj prvoj knjizi sam ja, sa svim svojim vrlinama i slabostima, sa svim svojim uspjesima i bolima. Pred vama su stranice na kojima je riječima oslikana moja duša, moj sistem vrijednosti, moja osjećanja, razmišljanja i ponašanja.

Iz predgovora

Za koga je ova knjiga?

Da li želite da krenete na put lične promjene? Da li želite da poboljšate kvalitet svog života, kroz razvijanje ljubavi prema sebi?

U ovoj knjizi, na vrlo jednostavan način, a opet punoj mudrosti i znanja, autor nudi 65 smjernica i putokaza koji će vas u bilo kojoj životnoj situaciji lakše voditi u pravcu rješenja, u pravcu saznanja i razumijevanja.

Izaberite slobodu. Dozvolite sebi da budete to što jeste. Čitanjem ove knjige načinili ste prvi korak. Koračajte i dalje. Neka vam ova knjiga bude putevoditeljica.

Volite sebe

35shares 35 0 0 0 0 Divan jesenji, sunčani dan na selu. U zraku miris sijena i tek obranih kukuruza. Kokoške u dvorištu …

U svemu vidite šansu za bolje

18shares 18 0 0 0 0 Jesen je, ja šetam kejom i razmišljam. Čudesno godišnje doba. Posmatram prirodu u svoj njenoj raskoši …

O psihoterapiji

0shares 0 0 0 0 0Šta je psihoterapija? Psihoterapija je opšti naziv za proces promjene, odnosno proces unapređenja mentalnog …